Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Wang Professional Computer

Επεξεργαστής: 8086 16-bit @5MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: MS DOS, Έτος: 1984

Αποτελεί έναν υπολογιστή πρώτης γενιάς που συναγωνίζεται τον IBM PC ( πρώτος προσωπικός υπολογιστής). Χαρακτηριστικό του είναι η μητρική του πλακέτα σε σχήμα L που περιλαμβάνει επεξεργαστή, μνήμη, ελεγκτή δισκέτας, σύνδεση με το πληκτρολόγιο, σειριακή και παράλληλη θύρα. Ο σκληρός του δίσκος είναι ο Quantum Q540.

CPU: 8086 16-bit @5MHz, RAM: 128KB, Οperating system: MS-DOS, Υear: 1984

It is a first-generation computer that competes with IBM PC (first Personal Computer). Its main characteristic is the L-shaped motherboard, which contains the processor, memory, floppy controller, key interface, serial and parallel port. Its hard drive is Quantum Q540.