Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Λυχνίες Κενού- Vacuum Tubes

Η λυχνία κενού είναι μια διάταξη σε χαμηλή πίεση (σχεδόν κενό) που επιτρέπει την ελεγχόμενη μεταβλητή ροή ηλεκτρονίων μέσα σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα.  Χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται περιορισμένα πλέον, για την κατασκευή ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, ενισχυτών ισχύος, ραντάρ και σε αναλογικούς και ψηφιακούς υπολογιστές. Έχει αντικατασταθεί από το τρανζίστορ.

A vacuum tube is a device that controls the electric current through a high vacuum in an electrical circuit. It was also crucial to the development of radio, television, radar, sound recording and reproduction, long-distance telephone networks, and analog and early digital computers. It has been replaced by the transistor.