Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Εκτυπωτής Control Data

Εκτυπωτής ακίδων (dot matrix) της εταιρεία Control Data, Χρονολογία 1988

Ο εκτυπωτής αυτός συνδεόταν σε υπολογιστικά συστήματα της δεκαετίας του 1980 και του 1990. Η εκτύπωση πραγματοποιούνταν σε μηχανογραφικό χαρτί. Εντυπωσίαζε τόσο για τις διαστάσεις του όσο και για το βάρος του.

Dot-matrix printer by the Control Data company, Year: 1988

This printer was connected to computer systems of the 1980s and 1990s. Printing was done on computer paper. It was impressive for both its dimensions and its weight.