Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Άβακας – Αριθμητήριο — Abacus

Ο άβακας ήταν ένα από τα πρώτα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων για υπολογισμούς. Η ονομασία του άβακα, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη άβαξ, η έννοια της οποίας αρχικά αποδίδονταν σε ορθογώνιο πίνακα ή σανίδα. Σημαίνει ακόμη πίνακας με άμμο ή σκόνη. Υπάρχει, επίσης, η υπόθεση ότι η ελληνική λέξη άβαξ προήλθε από την Σημιτική ρίζα ābāq, την Εβραϊκή λέξη που σήμαινε σκόνη. Γι’ αυτό και ο ορισμός της ανεφερόταν επίσης σε πίνακα υπολογισμών ή σε πίνακα με τη χρήση άμμου/σκόνης. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τον χρησιμοποιούσαν ‘Ελληνες, Αιγύπτιοι και Ρωμαίοι. Στις πρώτες εφαρμογές του άβακα, οι αριθμοί σχηματίζονταν με μια γραφίδα και τα σημάδια σβήνονταν με το δάχτυλο. Αργότερα, ο άβακας με τη σκόνη αντικαταστάθηκε από έναν πίνακα πάνω στον οποίον μικρά δισκία, βότσαλα ή άλλοι μετρητές τοποθετούνταν σε σειρές, ώστε να υποδεικνύουν αριθμούς. Εφευρέθηκε το 500 π.Χ. από τους αρχαίους Κινέζους ενώ επικρατεί και η άποψη ότι τον εφηύραν οι Βαβυλώνιοι το 300π.Χ. O άβακας είχε τη δυνατότητα να εκτελεί τις τέσσερις βασικές πράξεις. Αρχικά ήταν κατασκευασμένος σε οριζόντια θέση, έχοντας ένα ξύλινο πλαίσιο και χάντρες από πέτρες και βότσαλα που μετατράπηκαν σε κατακόρυφη ευθυγράμμιση. Αργότερα, έκανε την εμφάνισή του ο ρωμαϊκός και ο ελληνικός άβακας, ο οποίος είχε διαφορετική εμφάνιση, αλλά ίδια λειτουργικότητα. Υπάρχει ακόμα και ο κινέζικος, ιαπωνικός, ρωσικός άβακας κ.α. Ο ελληνικός άβακας Πλάκα της Σαλαμίνας βρέθηκε στην Σαλαμίνα το 1846, χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. και υπολογίζεται ότι είναι ο αρχαιότερος που έχει βρεθεί. Τον άβακα τον βελτίωσαν αρκετά χρόνια αργότερα οι Κινέζοι και του έδωσαν τη μορφή που έχει σήμερα. Στις μέρες μας χρησιμοποιείται ο ιαπωνικός άβακας Soroban, που αποτελεί τροποποίηση του κινέζικου, στο εκπαιδευτικό σύστημα διαφορετικών χωρών. Ο άβακας ήταν ο πρόδρομος της τρέχουσας αριθμομηχανής και του σύγχρονου υπολογιστή.

Αbacus is an ancient tool that was invented to perform mathematical operations. It came from ancient Greek abax (ἄβαξ), which means any piece of rectangular board or plank. It has been suggested that it means drawing-board covered with dust. The ancient Greek word abax (ἄβαξ) is probably a borrowing of the Northwest Semitic language and cognate with the Hebrew word ʾābāq, which means “dust”. That is why its definition also referred to as a sand/dust board. According to Herodotus, the abacus was used by Greeks, Egyptians and Romans.  In the first uses of the abacus, humans were drawn figures with a stylus and they were erased them with the finger when it was necessary. Later, the dust abacus was replaced by a board on which small tablets, pebbles, or other counters were placed in rows to indicate numbers. It was invented by ancient Chinese in 500 BC but it was believed that it was invented by Babylonians in 300 BC. The abacus was able to perform the four basic operations. It was first made in a horizontal position, included a wooden frame and beads of stones and pebbles that it was converted into a vertical alignment. Later, the Roman and the Greek abacus had a different appearance, but the same functionality. There are also the Chinese, the Japanese, the Russian abacus, etc. The greek abacus Salamis Tablet was discovered in Salamis in 1846, dating from around 300 BC and it is estimated to be the ancientest. The abacus was improved by the Chinese several years later and they were given the form it has today. Nowadays, the Japanese abacus Soroban is used in the educational system of different countries. The abacus was the forerunner of the current calculator and the modern computer.