Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Apple eMac

Επεξεργαστής: PowerPC G4@1GHz, Μνήμη RAM: 1GB, Σκληρός δίσκος: 57GB, Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X 10.3.9, Οθόνη: 17”, Έτος: 2002

Ο eMac ήταν ένας υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 2002 από την Αμερικανική εταιρεία Apple Computer. Το ακρωνύμιο «e» αναφέρονταν στην αγγλική λέξη «education». Αρχικά, προοριζόταν για χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα. Ήταν μεγαλύτερος σε μέγεθος και πιο βαρύς (23 κιλά) από τον προκάτοχό του, τον iMac G3 με τον οποίο είχε εμφανισιακά αρκετές ομοιότητες. Στο μπροστινό του μέρος είχε δύο ενσωματωμένα ηχεία και στη δεξιά πλευρά του είχε θύρες υποδοχής για τη σύνδεση ακουστικών και USB. Αποσύρθηκε από την αγορά το 2005 και συνέχισε να πωλείται αποκλειστικά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε αντίθεση με τον iMac G3, ο eMac δεν είχε χειρολαβή για την μεταφορά του, εξαιτίας του μεγάλου βάρους του. Η κυκλοφορία του eMac διακόπηκε το 2006. Ο διάδοχός του ήταν ο iMac (Intel-based). Η αρχική τιμή του μοντέλου που κυκλοφόρησε για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν 999$ και αντίστοιχα για την λιανική αγορά 1099$.

 

CPU: PowerPC G4 @ 1GHz, RAM: 1GB, Hard disk: 57GB, Operating system: Mac OS X 10.3.9, Screen: 17”, Year: 2002

The eMac was a computer that was released in 2002 by the American company Apple Computer. The acronym “e” referred to the “education”. It was originally intended for use by the educational community. It was bigger and heavier (23 kg) than its predecessor, the iMac G3, with which he had several similarities in appearance. On the front side, it had two built-in speakers and on the right side it had headphones jack and USB ports. It was withdrawn from the market in 2005 and continued to be sold exclusively to educational institutions. Unlike the iMac G3, the eMac did not have a carrying handle due to its heavyweight. The eMac was discontinued in 2006. Its successor was the iMac (Intel-based). The original price of the model that was released for educational institutions was $999 and respectively for the retail market $ 1099.

Apple

Την 01.04.1976 ιδρύθηκε η εταιρεία Apple Computer Company από τους Steve Jobs, Steve Wozniak και Ronald Wayne. Ο Wayne έδωσε πίσω το μερίδιο μετά από 12 ημέρες. Πρώτος υπολογιστής της εταιρείας, ο Apple I. Το 1977 μετονομάστηκε σε Apple Computer, Inc και το 2007 σε Apple όταν και ξεκίνησε την παραγωγή του iPhone 2G. Σύμφωνα με δήλωση του Wozniak «Το γκαράζ είναι λίγο μύθος». Σε κάθε περίπτωση, αναρτούμε τη φωτογραφία του γκαραζ στο πατρικό σπίτι του Steve Jobs στο Los Altos στην California.