Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork

Post a comment

NeXT Cube

Επεξεργαστής: Motorola  68030@25 MHz, Μνήμη RAM: 8MB, Σκληρός δίσκος: 40MB Λειτουργικό σύστημα: NeXTstep, Έτος: 1988

Ο Steve Jobs έχοντας αποχωρήσει από την Apple, δημιούργησε την εταιρεία NeXT και το 1988 παρουσίασε το NeXT Cube, ένα μαύρο κουτί 12 ιντσών με περισσότερη ισχύ από οποιοδήποτε Macintosh που ήταν τότε διαθέσιμο εκείνη την εποχή. Ο NeXT Cube ήταν καινοτόμος διότι μεταξύ άλλων: χρησιμοποίησε postscript τόσο για την εμφάνιση εικόνων στην οθόνη τεσσάρων αποχρώσεων του γκρι όσο και για την εκτύπωση τους στον εκτυπωτή λέιζερ 400 dpi. Το NeXT χρησιμοποιήθηκε ως ο πρώτος διακομιστής του www στον κόσμο και επίσης σε αυτό τον υπολογιστή δημιουργήθηκε το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης στο www! O υπολογιστής ήταν πολύ ακριβός και είχε μικρή εμπορική επιτυχία, λίγα χρόνια αργότερα, αποσύρθηκε από την αγορά. Η NeXT ιδρύθηκε το 1985 από τον Steve Jobs αφού παραιτήθηκε από τη θέση του ως CEO στην Apple Computer.

CPU: Motorola  68030@25 MHz, RAM: 8MB, Operating system: , Year: 1985

Steve Jobs created the NeXT Cube, a 12″ black box with more power than any Macintosh then available. The NeXT Cube was innovative in many ways: It used Postscript both to display images on its four-shade grayscale monitor and to print them out on its 400 dpi laser printer. The Cube incorporates a Motorola 56001 digital signal processor (DSP) to process graphics in real time.

This computer was too expensive and had little commercial success, few years later, it was abandoned, but the later successors of this computer are still in use in some places, as servers! The NeXT was used as the world’s first web server, and was also the platform for the first web browser!

NeXT was founded in 1985 by Steve Jobs after he resigned from his position as CEO at Apple Computer.