Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Commodore Amiga 600

Επεξεργαστής: Motorola MC68000@ 7 MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Λειτουργικό σύστημα: Workbench 2.05, Έτος: 1992

Ο υπολογιστής Amiga 600, επίσης γνωστός ως A600 (με κωδικό όνομα «June Bug» επηρεασμένο από ένα τραγούδι του συγκροτήματος B-52), ήταν ένας οικιακός υπολογιστής (home computer) της εταιρείας Commodore, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1992.

Ήταν η πιο μικρή Amiga που κατασκευάστηκε ποτέ και είχε το μέγεθος laptop! Θα παρατηρήσετε πολλές φορές ότι οι χρήστες των υπολογιστών, αναφέρονται στα μοντέλα χρησιμοποιώντας οριστικό άρθρο θηλυκού γένους «η». Αντί το μοντέλο ή υπολογιστής Amiga 600, λένε «η Amiga 600»!

Η έλλειψη αριθμητικού πληκτρολογίου δημιουργούσε αρκετά προβλήματα στην εύκολη χρήση προγραμμάτων που χρειαζόταν να περαστούν γρήγορα αριθμητικά στοιχεία, για παράδειγμα στα λογιστικό φύλλο (spreadsheet).

Τα παιχνίδια και τα προγράμματα «φορτώνονταν» από δισκέτα. Είχε, επίσης, αρκετά καλά γραφικά και μπορούσε να συνδεθεί τόσο σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή όσο και σε μια τηλεόραση.

 

CPU: Motorola MC68000 @ 7 MHz, RAM: 1MB, Operating system: Workbench 2.05, Year: 1992

The Amiga 600, also known as the A600 (codenamed “June Bug” influenced by a song of the B-52 group), was a Commodore home computer that was released in 1992.

It was the smallest Amiga ever built and had the size of a laptop! You will often notice that computer users refer to the models using the article in the feminine gender.

The lack of a numeric keypad created several problems in the easy-to-use programs that needed to pass numerical data quickly, for example in spreadsheets.

Games and programs were “loaded” from a floppy disk. It also had pretty good graphics and could be connected to both an external computer monitor and a TV.