Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δείτε συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από
την παρουσία του Μουσείου στα Μ.Μ.Ε.