Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Samsung NoteMaster 386S/16

Επεξεργαστής: 80386@16MHz, Μνήμη RAM: 2MB, Λειτουργικό σύστημα: MS-DOS, Σκληρός δίσκος: 80MB, Οθόνη: 8,6”, Βάρος: 5 κιλά, Έτος: 1992

Ο Samsung NoteMaster 386S/16 ήταν ένας από τους πρώτους φορητός υπολογιστής της εταιρείας Samsung Electronics. Διέθετε LCD μονόχρωμη οθόνη και VGA γραφικά. Στο κάτω μέρος της δεξιάς πλευράς του υπολογιστή, υπήρχε μια θήκη για την περίπτωση που θα τοποθετούνταν ο συνεπεξεργαστής 80387. Διέθετε μία μονάδα δισκέτας 3,5”. Επίσης, στο πίσω μέρος του διέθετε θύρες υποδοχής (σειριακή και παράλληλη). Τα χαρακτηριστικά του ήταν παρόμοια με το μοντέλο Samsung NoteMaster 386S/25, με το οποίο και έμοιαζε εμφανισιακά. Λειτουργούσε με μπαταρία και εξωτερική τροφοδοσία.

 

CPU: 80386 @ 16MHz, RAM: 2MB, Operating system: MS-DOS, Hard disk: 80MB, Screen: 8.6”, Weight: 5 kg, Year: 1992

The Samsung NoteMaster 386S/16 was one of Samsung Electronics’ first laptop computers. It had a monochrome LCD screen and VGA graphics. At the bottom of its right side, there was a case for the coprocessor 80387. It had a 3.5” floppy disk drive. Also, on its backside had ports (serial and parallel). Its features were similar to the model Samsung NoteMaster 386S/25, which was similar in its appearance too. It operated with a battery and an external power supply.

 

 

 

Samsung ElectronicsNo more work to show