Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Oric Atmos 48K

Επεξεργαστής: 6502Α@1MHz, Μνήμη RAM: 48KB, Λειτουργικό σύστημα: Βasic, Έτος: 1984

Ο Οric Atmos 48K ήταν ένας οικιακός υπολογιστής της σειράς Oric που κυκλοφόρησε το 1984 από την βρετανική εταιρεία Tangerine Computer Systems. Ήταν το διάδοχο μοντέλο του Oric-1 που κατασκευάστηκε για να διορθώσει κάποια τεχνικά προβλήματα του προκατόχου του και να αναβαθμίσει την ποιότητά του. Η τιμή του κυμαίνονταν από £129 μέχρι £169. Ιδιαίτερα ξεχωριστό ήταν το μοντέρνο πληκτρολόγιό του, το οποίο ήταν δίχρωμο (μαύρο-κόκκινο). Ο σχεδιασμός του επέτρεπε σύνδεση με τηλεόραση, και με κασετόφωνο. Επίσης, είχε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Αποδείχθηκε πιο επιτυχημένος από τον Oric-1 και πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό πωλήσεων σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στη Γαλλία. Η παραγωγή του Οric Atmos 48K σταμάτησε το 1985 με την χρεοκωπία της εταιρείας, η οποία αγοράστηκε από την γαλλική εταιρεία Eureka που συνέχισε την παραγωγή τους την επόμενη χρονιά.

CPU: 6502Α@1MHz, RAM: 48kb, Οperating system: Βasic, Υear: 1984

The Oric Atmos 48K was a home computer of Oric series computers released in 1984 by the British company Tangerine Computer Systems. It was the successor of the Oric-1, which was manufactured to fix some of its predecessor’s technical problems and to upgrade its quality. Its price ranged from £ 129 to £ 169. Particularly special was its modern keyboard, which was bicolor (black-red). Its design allowed connection to a TV and a cassette player. It also had very good sound quality. It was more successful than the Oric-1 and had a large number of sales in many countries, especially in France. The production of the Oric Atmos 48K ceased in 1985 with the bankruptcy of the company, which was bought by the French company Eureka, which continued their production the following year.

No more work to show