Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Philips Portable Computer 2000C

Επεξεργαστής: 2 x Z80A@4 MHz, Μνήμη RAM: 64KB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M 2.2, Βάρος: 15kg, Οθόνη: 10”, Έτος: 1983

Ο P2000C ήταν ένας φορητός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1983 από την Philips. Αυτή η κατηγορία φορητών υπολογιστών ήταν γνωστή και με τα ονόματα «Lunchbox» ή «Luggable» computers. Απευθύνονταν κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες που ήθελαν να έχουν έναν μεταφερόμενο υπολογιστή. Σε αυτό βοηθούσε και ο ιμάντας που συνδεόταν στα δυο άκρα του υπολογιστή. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν διέθετε μπαταρία. Η οθόνη του ήταν μονόχρωμη και οι διαστάσεις της ήταν 10”. Τα αποθηκευτικά του μέσα ήταν δυο μονάδες δισκέτας 5 1/4″ (160 KB). Επίσης, το πληκτρολόγιό του αποτελούσε και το κάλυμμα του πάνω μέρους της κεντρικής μονάδας. Ήταν ένα από τα πέντε μοντέλα της σειράς P2000 και ήταν το πιο προηγμένο. Ο P2000C διέθετε διπλούς επεξεργαστές και είχε ένα από τα ταχύτερα λειτουργικά συστήματα CP/M. Επιπλέον, μπορούσε να «τρέξει» λογισμικό MS-DOS όταν ο χρήστης τοποθετούσε μια κάρτα 8088 «CoPower». Ήταν κατάλληλος για χρήση πολλών επαγγελματικών προγραμμάτων.

CPU: 2 x Z80A@4 MHz, RAM: 64KB, Operating system: CP/M 2.2, Weight: 15kg, Screen: 10”, Year: 1983

The P2000C was a portable computer released by Philips. This category of portable computers was also known as “Lunchbox” or “Luggable” computers. It was mainly aimed at professionals who wanted to have a portable computer. The strap attached to both ends of the computer helped at the transport. It did not use a battery. Its screen was monochrome and its dimensions were 10 “. Its storage media was two 5 1/4 “(160 KB) floppy disks. Also, its keyboard was the cover of the upper part of the main unit. It was one of the five models in the P2000 series and was the most advanced. The P2000C had dual processors and had one of the fastest CP / M operating systems. In addition, it could run MS-DOS software when the user puts an 8088 “CoPower” card. It was suitable for use in many professional applications.