Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Acorn BBC Micro

Επεξεργαστής: MOS 6502A @ 2MHz, Μνήμη RAM: 16ΚB (επεκτάσιμη στα 32ΚΒ), Λειτουργικό σύστημα: BASIC, Έτος: 1981

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, το βρετανικό κανάλι BBC δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «BBC Computer Literacy Program», για την μύηση των μαθητών στον χώρο της πληροφορικής. Το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας και το BBC επέλεξε αυτόν τον υπολογιστή της Acorn Computers, ο οποίος έλαβε το όνομα Acorn BBC Micro. Χάρη στην συνεργασία αυτή, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια υπολογιστές μπήκαν στα βρετανικά σπίτια μέσα σε 12 χρόνια. Το 1983, η εταιρεία Acorn μαζί με την BBC  παρουσίασαν τον πρώτο επεξεργαστή τεχνολογίας RISC, τον ονόμασαν ARM1. Ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησαν τον επεξεργαστή ARM2, που τοποθετήθηκε σε αρκετούς υπολογιστές της εποχής. Η εταιρεία Acorn Computers (διέθεσε τους μηχανικούς της), η Apple Computer (επένδυσε χρήματα) και η VLSI Technology (κατασκευάστρια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων) ίδρυσαν το 1990 την εταιρεία ARM Holdings, με έδρα το Cambridge στην Αγγλία. Το 1987, o πρώτος επεξεργαστής τεχνολογίας RISC της Acorn Computers (ιδρύθηκε το 1978), χρησιμοποιήθηκε στον υπολογιστή Acorn Archimedes.

CPU: MOS 6502A @ 2MHz, RAM: 16ΚB (extended 32ΚΒ), Operating system: BASIC, Year: 1981

In the early 80s, BBC launched the “BBC Computer Literacy Program”, which aimed at educating students in computer programming. The British Ministry of Education and BBC chose this Acorn computer, which was named Acorn BBC Micro to achieve the program’s goals. Over 1.5 million computers entered British houses in the next 12 years, creating the most successful story in computer history. In 1983, the Acorn company with BBC introduced the first RISC technology processor, named ARM1. A year later, they released the processor ARM2, which was installed on several computers of the time. The Acorn Computers (its engineers), the Apple Computer (invested money) and the VLSI Technology (integrated circuit manufacturer) founded in 1990 the company ARM Holdings in Cambridge, England. In 1987, Acorn Computers’ first RISC technology processor (founded in 1978) was used on the Acorn Archimedes computer.