Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Acorn BBC Micro

Επεξεργαστής: MOS 6502A @ 2MHz, Μνήμη RAM: 16ΚB (επεκτάσιμη στα 32ΚΒ), Λειτουργικό σύστημα: BASIC, Έτος: 1981

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, το βρετανικό κανάλι BBC δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «BBC Computer Literacy Program», για την μύηση των μαθητών στον χώρο της πληροφορικής. Το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας και το BBC επέλεξε αυτόν τον υπολογιστή της Acorn, ο οποίος έλαβε το όνομα Acorn BBC Micro. Χάρη στην συνεργασία αυτή, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια υπολογιστές μπήκαν στα βρετανικά σπίτια μέσα σε 12 χρόνια.

CPU: MOS 6502A @ 2MHz, RAM: 16ΚB (extended 32ΚΒ), Operating system: BASIC, Year: 1981

In the early 80s, BBC launched the “BBC Computer Literacy Program”, which aimed at educating students in computer programming. The British Ministry of Education and BBC chose this Acorn computer, which was named Acorn BBC Micro to achieve the program’s goals. Over 1.5 million computers entered British houses in the next 12 years, creating the most successful story in computer history.