Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιτυχημένη εκτέλεση ενός προγράμματος στη γλώσσα Fortran

Πίσω στην εποχή που οι διάτρητες κάρτες ήταν το βασικό αποθηκευτικό μέσο των υπολογιστών και σχεδόν άπειρος αριθμός από αυτές χρησιμοποιήθηκαν στον προγραμματισμό.
Πάμε λοιπόν να πούμε μερικές πληροφορίες για την FORTRAN.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1954 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιτυχημένη εκτέλεση ενός προγράμματος στη γλώσσα Fortran.

Είναι μία από τις πρώτες γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, η οποία χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε επιστημονικές αλλά και σε εμπορικές εφαρμογές. Μαζί με την COBOL, που παρουσιάστηκε δύο χρόνια αργότερα, είναι από τις πιο παλαιές γλώσσες προγραμματισμού που είναι ακόμα σε χρήση από πολλά συστήματα.

Η Fortran, «FORmula TRANslator», εφευρέθηκε στην IBM από μια ομάδα με επικεφαλής τον John Backus. Ο σκοπός της Fortran ήταν να απλοποιήσει τη διαδικασία προγραμματισμού, επιτρέποντας στον προγραμματιστή («coder») να χρησιμοποιεί απλές εκφράσεις τύπου algebra κατά τη σύνταξη λογισμικού.

Στα τέλη του 1953, ο John Backus υπέβαλε μια πρόταση στα στελέχη της IBM για την ανάπτυξη μιας πιο πρακτικής λύσης για την assembly και τον προγραμματισμό του υπολογιστή IBM 704.

Η ιστορική ομάδα του Backus, αποτελούνταν από τους προγραμματιστές Richard Goldberg, Sheldon Best, Harlan Herrick, Peter Sheridan, Roy Nutt, Robert Nelson, Irving Ziller, Harold Stern, Lois Haibt, and David Sayre.

Η ομάδα εργαζόταν για να δημιουργήσει μια γλώσσα με ευκολότερη εισαγωγή εξισώσεων στον υπολογιστή. Αυτή ήταν μια ιδέα που αναπτύχθηκε -το 1952- από τον J. Halcombe Laning ο οποίος είχε δημιουργήσει μαζί με τον Neal Zierler, τον μεταγλωττιστή «Laning and Zierler system». Συχνά αυτός ο compiler αναφερόταν με το όνομα «George».

Επίσης για την ιστορία να αναφέρουμε ότι υπάρχει γλώσσα προγραμματισμού που λέγεται GEORGE (General Order Generator) και δημιουργήθηκε από τον Charles Leonard Hamblin το 1957.

Τον Νοέμβριο του 1954, ολοκληρώθηκε ένα προσχέδιο των βασικών προδιαγραφών για τη δημιουργία της IBM Mathematical Formula Translating System ή πιο απλά της FOR.TRAN.

Το πρώτο εγχειρίδιο για τη FORTRAN παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 1956. Το 1957, ολοκληρώθηκε ο πρώτος μεταγλωττιστή (compiler) της FORTRAN.

Επίσης η FORTRAN μπορούσε να «παρακολουθεί» πού αποθηκεύονταν οι οδηγίες στη μνήμη-μια διαδικασία επίπονη και επιρρεπής σε λάθη, όταν πραγματοποιείται από ανθρώπους. Εκείνη την εποχή σχεδόν τα πάντα ήταν χειροκίνητα/

Η FORTRAN εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα σε επιστημονικές εφαρμογές και εφαρμογές μηχανικής, καθιστώντας το μια από τις παλαιότερες γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιείται, όπως και η COBOL.

#recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #museum #technologymuseum #todayintechhistory #Fortran #FORmulaTRANslator #JohnBackus #IBM

 

Πηγή κειμένου

Post a comment