Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Osborne 1

Επεξεργαστής: Zilog Z80 @ 4MHz, Μνήμη RAM: 64 KB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M, Οθόνη: 5¨, Βάρος: 10,7 κιλά, Έτος: 1981

Ο Osborne 1 ήταν ο πρώτος φορητός υπολογιστής μαζικής παραγωγής βασισμένος σε μικροεπεξεργαστή, που αναπτύχθηκε από τους Adam Osborne & Lee Felsenstein και κατασκευάστηκε από την εταιρεία Osborne Computer Corporation. Ο σχεδιασμός του είχε πολλές επιρροές από τον προγενέστερο Xerox NoteTaker. Στον Osborne 1, όπως και σε άλλους φορητούς υπολογιστές της «γενιάς» του, δεν υπάρχει εσωτερική μπαταρία, γεγονός που  σημαίνει ότι ο χρήστης για να το χειριστεί θα έπρεπε να βρίσκεται κοντά σε μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Διέθετε δύο  μονάδες εύκαμπτου δίσκου 5,25¨ και ακριβώς από κάτω υπήρχαν δύο θήκες για να αποθηκεύει ο χρήστης τις δισκέττες. Για να μεταφερθεί ο υπολογιστής, το πληκτρολόγιό του «κλείνει» και στην ουσία μετατρέπεται στο κάτω μέρος του υπολογιστή.  Ο Osborne 1, όσον αφορά τις διαστάσεις του, θυμίζει αρκέτα έναν χαρτοφύλακα και σε αυτό συνηγορούσε και το αντίστοιχο χερούλι μεταφοράς που ήταν τοποθετημένο στο πάνω μέρος του υπολογιστή.

CPU: Zilog Z80 @ 4MHz, RAM 64 KB, Operating system: CP/M, Screen: 5¨, Weight: 10,7 kg, Year: 1981

The Οsborne 1 was the first mass-produced portable computer based on a microprocessor and was released in 1981. It was developed by Adam Osborne & Lee Felsenstein and manufactured by the Osborne Computer Corporation company. Its design was heavily influenced by the earlier computer Xerox NoteTaker. The Osborne 1, like other laptops of its generation, does not have an internal battery, which means that the user must be close to a power supply for its operation. It had two 5.25¨ floppy disks and just below there were two cases for the user to store disks. In order to transfer the computer, its keyboard “closes” and essentially turns into the bottom of the computer. The Osborne 1, in terms of dimensions, is quite reminiscent of a briefcase and was supported by the corresponding carrying handle that was placed on top of the computer.