Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

IBM Portable PC 5155

Επεξεργαστής: Intel 8088@4.77 MHz, Μνήμη RAM: 640KB, Λειτουργικό σύστημα: IBM PC-DOS 2.10, Βάρος: 14 κιλά,  Έτος: 1984

Ο IBM Portable PC 5155 ήταν το δεύτερο μοντέλο φορητού υπολογιστή που κυκλοφόρησε το 1984 από την Αμερικανική εταιρεία IBM. Περιελάμβανε μία μονάδα δισκέτας 5,25” ενώ δεν διέθετε σκληρό δίσκο. Το μοντέλο Portable PC 5155 δεν είχε μπαταρία, όπως συνέβαινε με αντίστοιχους φορητές υπολογιστές της εποχής του. Το πληκτρολόγιό του είχε τη δυνατότητα να αναδιπλώνει και να ασφαλίζει και επίσης ήταν αποσπώμενο. Η απεικόνιση της οθόνης είχε πορτοκαλί απόχρωση. Ο PC 5155 ζύγιζε περίπου 14 κιλά. Στο πίσω μέρος διέθετε ένα μακρόστενο χερούλι για τη διευκόλυνση κατά τη μεταφορά του. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1986 και αντικαταστάθηκε από τον υπολογιστή IBM Convertible που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.

CPU: Intel 8088@4.77 MHz, RAM: 640KB, Οperating system: IBM PC-DOS 2.10, Year: 1984

 The IBM Portable PC 5155 was the second laptop computer that was released in 1984 by the American company IBM. It included a 5,25” floppy disk drive and it didn’t have a hard disk. The model Portable PC 5155 did not have a battery, like similar laptops of its time. Its keyboard had the ability to fold and lock and was also detachable. The screen display was under an orange nuance. The PC 5155 weighed about 14 pounds. On the backside, it had a handle for ease of transport. Its production stopped in 1986 and was replaced by the IBM Convertible computer that was released the same year.