Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Τερματικό Hewlett Packard 2621B

Επεξεργαστής: Zilog Z80@1,8MHz, Μνήμη RAM: 1KB, Οθόνη: 8,5”, Έτος: 1981

Το τερματικό 2621Β κυκλοφόρησε το 1981 από την Αμερικανική εταιρεία Hewlett Packard. Μέχρι τα μέσα του 1983, το 2621B είχε αποδειχθεί ότι ήταν το πιο αξιόπιστο τερματικό της HP. Το συγκεκριμένο μοντέλο περιλάμβανε μόνο έναν επεξεργαστή σε αντίθεση με το μοντέλο 2621Α που περιλάμβανε τρεις ξεχωριστούς επεξεργαστές. Διέθετε μια ενσωματωμένη μονόχρωμη οθόνη 8,5” και ενσωματωμένο εκτυπωτή στο πάνω μέρος του τερματικού. Τα περισσότερα τερματικά της HP είχαν αρκετά χρόνια ζωής, παρόλα αυτά εάν η οθόνη του τερματικού πρόβαλλε επί πολλές ώρες ή σε 24ωρη βάση την ίδια εικόνα τότε τα μόρια φωσφόρου της CRT οθόνης αποτύπωναν και εμφάνιζαν σε μόνιμη βάση την ίδια εικόνα. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου χρησιμοποιήθηκε στις οθόνες υπολογιστών η «προφύλαξη οθόνης» (screen saver), τεχνική κατά την οποία στην οθόνη προβάλλονταν σχήματα, τα οποία εναλλάσσονταν συνεχώς.

 

CPU: Zilog Z80 @ 1.8MHz, RAM: 1KB, Screen: 8.5”, Year: 1981

The terminal 2621B was released in 1981 by the American company Hewlett Packard. By mid-1983, the 2621B had proven to be HP’s most reliable terminal. This model included only one processor as opposed to the 2621A model which included three separate processors. It had a built-in 8.5” monochrome screen and a built-in printer at the top of the terminal. Most HP terminals had several years of life, however, if the screen of the terminal projected the same image for several hours or on a 24-hour basis, then the phosphor molecules of the CRT monitor would capture and display the same image on a permanent basis. To prevent this phenomenon, it was used on computer screens, the “screen saver”, a technique in which shapes were projected on the screen that constantly were changing.