Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Amstrad PCW8256

Επεξεργαστής: Z80@4 MHz, Μνήμη RAM: 256KB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M, Έτος: 1985

Ο Amstrad PCW8256 ήταν ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής επεξεργασίας κειμένου της σειράς Amstrad PCW (Personal Computer Word-processor) και κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1985. Στο πληκτρολόγιό του διέθετε πλήκτρα ειδικά διαμορφωμένα για επεξεργασία λέξεων και κειμένων με δυνατότητες όπως, αντιγραφή, επικόλληση, αποκοπή. Επίσης, διέθετε πλήκτρα και για εκτύπωση, καθώς μπορούσε να συνδεθεί με εκτυπωτή. Ο Amstrad PCW 8256 διέθετε μονόχρωμη οθόνη CRT, η οποία εμφάνιζε πράσινους χαρακτήρες σε μαύρο φόντο. Είχε μια μονάδα δισκέτας 3” και αρκετά καλά γραφικά. Παρουσίασε μεγάλη επιτυχία καθώς ήταν ο πρώτος υπολογιστής με τη δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου σε χαμηλή τιμή. Υπήρχε η δυνατότητα επέκτασης της μνήμης έως 512 KB. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1987 με την κυκλοφορία του επόμενου μοντέλου PCW 9512. Η σειρά της Amstrad PCW κυκλοφόρησε από την γερμανική εταιρεία Schneider  με το όνομα «Joyce».

CPU: Z80@4 MHz, RAM: 256KB, Operating system: CP/M, Year: 1985

The Amstrad PCW8256 was the first personal computer for word processing in the Amstrad PCW series (Personal Computer Word-processor) and it was released in September 1985. Its keyboard had keys specially designed for word and text processing with features such as copy, paste, cut. It also had keys for printing, as it could be connected to a printer. The Amstrad PCW 8256 had a monochrome CRT monitor, which displayed green characters on a black background. It had a 3” floppy disk drive and pretty good graphics. This model had great success because it was the first word-processing system available for such a low price. It was possible to expand the memory up to 512 KB. Its production stopped in 1987 with the release of the next model PCW 9512. The Amstrad PCW series was released by the German company Schneider under the name “Joyce”.