Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Hitachi HL400

Επεξεργαστής: 80C286@6 ή 12 MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Σκληρός δίσκος: 20MB, Λειτουργικό σύστημα: DOS 3,3, Οθόνη: 11″, Βάρος: 6,8 κιλά, Έτος: 1986

Ο Hitachi HL400 ήταν ένας φορητός προσωπικός υπολογιστής που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 από την εταιρεία Hitachi,Ltd. Ως κύριο αποθηκευτικό μέσο είχε μια μονάδα δισκέτας 3,5”. Επίσης, στη μια πλευρά του υπήρχαν υποδοχές για κάρτες επέκτασης. Για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιούνταν ένα εξωτερικό τροφοδοτικό και στην αριστερή μεριά του υπολογιστή ήταν εμφανής ένας μικρός ανεμιστήρας για την εξαγωγή της θερμού αέρα. Διέθετε μεγάλη για την εποχή LCD οθόνη, η οποία στηριζόταν στη κεντρική μονάδα με έναν πολύ ισχυρό βραχίονα.

 

CPU: 80C286@6 or 12 MHz, RAM: 1MB, Hard disk: 20MB, Operating system: DOS 3.3, Screen: 11″, Weight: 6,8kg, Year: 1986

The Hitachi HL400 was a laptop computer that was released in the mid-1980s by the Hitachi, Ltd company. The main storage medium was a 3.5” floppy disk drive. Also, on the one side, there were slots for expansion cards. For the electricity supply, it was used an external power supply and a small fan was visible on the left side of the computer to extract the hot air. It had a large, for its time, LCD screen, which rested on the main unit with a very powerful arm.

 

 

Hitachi, LtdNo more work to show