Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Olivetti PRODEST PC1

Επεξεργαστής: Nec V40@4.77 – 8 MHz, Μνήμη RAM: 512KB, Λειτουργικό σύστημα: MS DOS 3.2, Βάρος: 4,6 κιλά, Έτος: 1988

Ο Olivetti Prodest PC1 ήταν ένας οικιακός υπολογιστής, ο οποίος αποτέλεσε το τρίτο μοντέλο της σειράς Prodest που κυκλοφόρησε το 1988 από την Ιταλική εταιρεία Olivetti. Ήταν ο διάδοχος του μοντέλου Prodest PC 128S. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν οι δύο μονάδες δισκέτας 3,5” χωρητικότητας 720KB, οι οποίες ήταν τοποθετημένες πάνω από το πληκτρολόγιο. Σε μια άλλη εκδοχή αυτού του υπολογιστή, υπήρχαν στις ίδιες θέσεις μία μονάδα δισκέτας και ένας σκληρός δίσκος. Επιπλέον, διέθετε μια θύρα για τη σύνδεση εξωτερικής μονάδας δισκέτας. Ο Prodest PC1 μπορούσε να συνδεθεί τόσο σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή όσο και σε μια τηλεόραση. Διέθετε δύο εσωτερικές θύρες ISA (8-bit) και μπορούσε να συνδεθεί και ένας σκληρός δίσκος 20MB. Ο υπολογιστής αυτός δεν σημείωσε αξιόλογες πωλήσεις. Η τιμή του ήταν 639$.

 

CPU: Nec V40@4.77 – 8 MHz, RAM: 512KB, Operating system: MS DOS 3.2, Weight: 4,6kg, Year: 1988

The Olivetti Prodest PC1 was a home computer, which was the third model in the Prodest series, that was released in 1988 by the Italian company Olivetti. It was the successor of the model Prodest PC 128S. Its special feature was the two 3.5” floppy disks with a capacity of 720KB, which were placed above the keyboard. In another version of this computer, there was one floppy disk drive and one hard disk in the same places. In addition, it had a port for connecting an external floppy disk drive. The Prodest PC1 could be connected to both an external computer monitor and a TV. It had two internal ISA ports (8-bit) and a 20MB hard drive could be connected. This computer did not record significant sales. Its price was $639.

 

No more work to show