Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Apple Macintosh 512ED

Επεξεργαστής: Motorola 68000@MHz, Μνήμη RAM: 512KB, Λειτουργικό σύστημα: 1,0 Oθόνη: 9 ίντσες, Έτος 1986

Ο Apple Macintosh 512 ED, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1986 και αποτέλεσε μια εναλλακτική έκδοση του μοντέλου Apple Macintosh 512Ke. Ήταν ένας υπολογιστής που προοριζόταν για την εκπαιδευτική κοινότητα/αγορά, για αυτό και το όνομά του «ED» αναφέρεται στην αγγλική λέξη education (εκπαίδευση). Όπως και οι υπόλοιποι υπολογιστές εκείνης της σειράς Macintosh, όλα του τα εξαρτήματα και η οθόνη ήταν στο ίδιο «κέλυφος», χαρακτηριστικό που τον κατέτασσε στην κατηγορία των υπολογιστών all-in-one. Το ίδιο μοντέλο, ήταν διαθέσιμο και σε πελάτες που δεν ανήκαν στην εκπαιδευτική κοινότητα εκτός των ΗΠΑ, με το όνομα Macintosh 512K/800. Είναι το παλιότερο μοντέλο της σειράς υπολογιστών Macintosh, που είχε την ικανότητα να εκτελεί έως το λειτουργικό σύστημα «System 6». Ήταν, επίσης, από τους πρώτους υπολογιστές που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως διακομιστής AppleShare σε ένα δίκτυο Bridge Mac. Η τιμή του ήταν 1.999$ και η παραγωγή του σταμάτησε τον Σεπτέμβριο του 1987.

CPU: Motorola 68000@MHz, RAM: 512KB, Operating system: 1,0 Monitor: 9 inches, Year: 1986

Apple Macintosh 512 ED was released in April 1986 and it was an alternative edition of the computer model Apple Macintosh 512Ke. It was intended for the educational community/market, with its model name, ED, meaning education. Like the rest of Macintosh series computers, all its components and display were in one case, a feature that belonged to the category of all-in-one computers. The same model also sold to non-educational customers outside the USA, under the name Macintosh 512K/800. It is the earliest Macintosh model able to support the operating system up to version 6. Also, it was one of the first Macintosh computers that could be used as an AppleShare server on a Bridge Mac network. It was sold for $1.999 and was discontinued in September 1987.

Apple

Την 01.04.1976 ιδρύθηκε η εταιρεία Apple Computer Company από τους Steve Jobs, Steve Wozniak και Ronald Wayne. Ο Wayne έδωσε πίσω το μερίδιο μετά από 12 ημέρες. Πρώτος υπολογιστής της εταιρείας, ο Apple I. Το 1977 μετονομάστηκε σε Apple Computer, Inc και το 2007 σε Apple όταν και ξεκίνησε την παραγωγή του iPhone 2G. Σύμφωνα με δήλωση του Wozniak «Το γκαράζ είναι λίγο μύθος». Σε κάθε περίπτωση, αναρτούμε τη φωτογραφία του γκαραζ στο πατρικό σπίτι του Steve Jobs στο Los Altos στην California.