Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Commodore Amiga 2000

Επεξεργαστής: Motorola 68000 @7.14 MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Σκληρός δίσκος: 20MB, Λειτουργικό σύστημα: Amiga WorKBench 1.3, Έτος: 1987

Ο υπολογιστής Amiga 2000 (A2000) κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1987 από την εταιρεία Commodore. Ο Α2000 ήταν ο διάδοχος του Amiga 1000 και θεωρήθηκε μοντέλο υψηλών προδιαγραφών με πολύ καλά γραφικά και ήχο. Ήταν το πρώτο μοντέλο της σειράς Amiga που επέτρεπε την προσθήκη καρτών επέκτασης εσωτερικά. Ο Amiga 2000 εκτός από τις πέντε υποδοχές κάρτας Zorro II που περιλάμβανε, διέθετε επίσης τέσσερις υποδοχές PC ISA στη μητρική πλακέτα. Η αρχική του τιμή ανερχόταν στα 1.495$. Ήταν το ακριβότερο μοντέλο της σειράς Amiga. Τρία χρόνια αργότερα αντικαταστάθηκε από το μοντέλο Amiga 3000. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1991.

CPU: Motorola 68000 @7.14 MHz, RAM: 1MB, Hard disk drive: 20MB, Operating system: Amiga WorKBench 1.3, Year: 1987

The Amiga 2000 (A2000) was a computer that was released in March 1987 by Commodore. The A2000 was the successor of the Amiga 1000 and was considered a high-end model with excellent graphics and sound. It was the first Amiga model to allow expansion cards to be added internally. Its original price was 1495$. The Amiga 2000, in addition to the five Zorro II card slots that it contained, also had four PC ISA slots on the motherboard. The Amiga 2000 was the most expensive model of the Amiga computer series. Three years later it was replaced by the Amiga 3000. Its production stopped in 1991.