1 Απριλίου, 1976

Ιδρύθηκε η Apple Computer

4 Απριλίου, 1975

Ιδρύθηκε η Microsoft