Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Philips P2500

Επεξεργαστής: Zilog Z80A @ MHz, Μνήμη RAM: 64 KB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M-UCSD/P, Έτος: 1982

Ο Philips P2500 είναι ένας επαγγελματικός υπολογιστής της εταιρείας Philips, ο οποίος χρονολογείται το 1982.  Δεν κατασκευάστηκε ως προσωπικός υπολογιστής, αλλά για χρήση σε επιχειρήσεις. Λειτούργησε ως επεξεργαστής κειμένου με επιπλέον λειτουργίες. Οι μανάδες δίσκου περιλαμβάνονται στην οθόνη. Η ROM τοποθετούταν στο πλάι, με τη δυνατότητα να γίνουν επιπλέον επεκτάσεις.

CPU: Zilog Z80A @ MHz, RAM: 64 KB, Operating System: CP/M-UCSD/P, Year: 1982

The Philips P2500 is a business computer from the Philips Company, which is dated back to 1982. It was not made as a personal computer, but for business use. It worked as a text editor with additional functions. Disk drives are included in the display. The ROM was mounted on the side, with the possibility of additional expansions.