Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Sinclair ZX Spectrum +3

Επεξεργαστής: Zilog Z80A@3.54 MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: +3DOS, Βάρος: 1,65 κιλά, Έτος:1987

Ο Sinclair ZX Spectrum +3 ήταν ένας οικιακός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1987 η εταιρεία Amstrad, έχοντας αγοράσει πριν ένα χρόνο τα δικαιώματα παραγωγής υπολογιστών της εταιρείας Sinclair. Αποτέλεσε το διάδοχο του Sinclair ZX Spectrum +2. Ήταν ο μοναδικός υπολογιστής της σειράς Spectrum που μπορούσε να «τρέξει» το λειτουργικό σύστημα CP/M. Σε σχέση με τον προκάτοχό του ο +3 διέθετε μια ενσωματωμένη μονάδα δισκέτας 3”. Επίσης, στο πίσω μέρος του υπήρχαν θύρες υποδοχής για σύνδεση χειριστηρίων (joysticks), για εκτυπωτή, για δεύτερη μονάδα δισκέτας. Μπορούσε, επίσης, να συνδεθεί τόσο σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή όσο και σε μια τηλεόραση. Είχε τη δυνατότητα σύνδεσης κασετοφώνου για την «φόρτωση»/αποθήκευση προγραμμάτων. Η αρχική του τιμή ήταν 249£ και αργότερα μειώθηκε στις 199£. Η παραγωγή του ZX Spectrum +3 σταμάτησε τον Δεκέμβριο του 1990.

CPU: Zilog Z80A@3.54 MHz, RAM: 128KB, Operating system: + 3DOS, Weight: 1.65 kg, Year: 1987

The Sinclair ZX Spectrum +3 was a home computer that was released in 1987 by Amstrad, having acquired the rights to Sinclair computers a year ago. It was the successor of the Sinclair ZX Spectrum +2. It was the only computer of the Spectrum series that could “run” the operating system CP/M. In comparison to its predecessor, the +3 had a built-in 3” floppy disk drive. Also, at its backside, there were ports for the connection of joysticks, for a printer, for a second floppy disk drive. It could connect to both an external computer monitor and a TV. Also, it connected to a cassette player for “loading”/storing programs. Its original price was £249 and later it was decreased to £199. The production of the ZX Spectrum +3 ceased in December 1990.