Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής με τίτλο «Κλικ στο μάθημα» είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και σπουδαστών / φοιτητών με ειδικό ενδιαφέρον στην πληροφορική και την τεχνολογία.

Μέσα από το πρόγραμμα πραγματοποιείται μία διαδρομή στην ιστορία της πληροφορικής, όπως ξεκίνησε με τα πρώτα υπολογιστικά μέσα του ανθρώπου μέχρι το πως την ζούμε στην καθημερινότητα μας σήμερα με τη χρήση έξυπνων κινητών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το πρόγραμμα αξιοποιεί την αφήγηση και τις τέχνες, πολυμεσικές και μη, ως βασικό παιδαγωγικό εργαλείο, ώστε οι συμμετέχοντες βιωματικά και με ευχάριστο τρόπο να κατανοήσουν πως η τεχνολογία, που έχουμε πλέον τόσο συνηθίσει στην καθημερινότητα μας, έφτασε σε αυτό το επίπεδο και με εικαστικές δραστηριότητες να οραματιστούν πόσο μακριά ακόμη μπορεί να φτάσει.

Το πρόγραμμα θα κινητοποιεί τους μαθητές να ασκήσουν την κριτική σκέψη για θέματα, όπως η συμβολή των γυναικών στην τεχνολογία και η ορθή χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Η εξ αποστάσεως ξεναγήσεις πραγματοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Museotek,
για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλικ στο μάθημα» έφερε την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2021

Σημείωση: Το πρόγραμμα προσφέρεται ανά σχολική τάξη μέγιστου πλήθους 25 μαθητών