Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

H Microsoft κυκλοφόρησε τα Windows 3.1

Τα Windows 3.1 ήταν η πρώτη έκδοση των Windows, που διατέθηκαν και σε CD-ROM.
Στις 06.04.1992 η Microsoft κυκλοφόρησε τα Windows 3.1, μια αρκετά βελτιωμένη έκδοση των Windows 3.0.Διέθεταν File Manager, Program Manager, drag & drop και υποστήριξη για modem 9600 bps! Επίσης, διέθεταν για πρώτη φορά το παιχνίδι «Ναρκαλιευτής» (Minesweeper).

 

#recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #museum #technologymuseum #microsoft #windows

Πηγή κειμένου

Πηγή εικόνας

Post a comment