Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Γεννήθηκε ο Claude Elwood Shannon, ένας από τους «πατέρες» της Πληροφορικής

 Ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο bit (binary digit), στο έργο του «Η Μαθηματική Θεωρία της Πληροφορίας».

Στις 30.04.1916 γεννήθηκε ο Claude Elwood Shannon, ο οποίος ήταν ένας από τους «πατέρες» της Πληροφορικής.

Σε άλλη εργασία του με τίτλο «Α Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits», περιέγραψε με ποιον τρόπο η άλγεβρα του Βοοle, σύμφωνα με την οποία πολλά μαθηματικά προβλήματα μπορούν να λυθούν με τη χρήση μόλις δύο συμβόλων (1 και 0), μπορούσε να εφαρμοστεί σε ηλεκτρικά διακοπτόμενα κυκλώματα. Το σύμβολο 1 μπορούσε να είναι ένας διακόπτης που είχε ενεργοποιηθεί, ενώ το σύμβολο 0 ένας διακόπτης που είχε απενεργοποιηθεί.

Υποστήριξε επίσης, ότι οι διακόπτες θα μπορούσαν να συνδέονται με τρόπο που να τους επιτρέπει να εκτελούν πιο πολύπλοκες λογικές πράξεις, προτείνοντας πέρα από τις απλές δηλώσεις «ναι» και «όχι», τη χρήση του «και» (AND), του «ή» (OR) ή του «δεν» (NOT). Σε επέκταση αυτών, ο Claude Shannon οραματίστηκε όλες τις μορφές επικοινωνίας σε δυαδικό κώδικα και υποστήριξε, ότι τα δυαδικά ψηφία μπορούν να συμβολίσουν ακόμα και λέξεις, ήχους, εικόνες, ίσως και ιδέες. Η παραπάνω διατριβή χαρακτηρίστηκε ως μία από τις σημαντικότερες του 20ού αιώνα.

#recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #museum #technologymuseum #todayintechhistory #ClaudeShannon #Shannon #pioneer #informationtechnology

Πηγή κειμένου

Πηγή εικόνας

Post a comment