Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Apple Macintosh IIfx

Επεξεργαστής: Motorola 68030@40MHz, Μνήμη RAM: 4MB, Σκληρός δίσκος: 80 MB ή 160 MB, Λειτουργικό σύστημα:

Read more

Olivetti PRODEST PC1

Επεξεργαστής: Nec V40@4.77 – 8 MHz, Μνήμη RAM: 512KB, Λειτουργικό σύστημα: MS DOS 3.2, Βάρος:

Read more

Tulip System I

Επεξεργαστής: Intel 8086@8MHz, Μνήμη RAM: 128KB – 896KB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M-86 και MS-DOS 2.00, Έτος:

Read more

Apple iBook G3

Επεξεργαστής: PowerPC G3@300–466 MHz, Μνήμη RAM: 32 MB ή 64 MB, Σκληρός δίσκος: 6.0GB, Λειτουργικό

Read more