Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Commodore 128D personal computer

Επεξεργαστής: MOS 8502@1–2MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: Commodore BASIC 7.0, Έτος: 1985 Ο Commodore

Read more

Commodore 128 personal computer

Επεξεργαστής: MOS 8502@1–2MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: Commodore BASIC 7.0, Έτος: 1985 Ο Commodore

Read more

Apple Macintosh Performa 630

Επεξεργαστής: 68LC040@33 MHz, Μνήμη RAM: 4MB, Σκληρός δίσκος: 250MB, Λειτουργικό σύστημα: System 7.1.2P- Mac OS

Read more

Apple Power Macintosh 7100/66 PowerPC

Επεξεργαστής: PowerPC 601@66MHz, Μνήμη RAM: 8 MB-32MB, Σκληρός δίσκος: 250 MB, Λειτουργικό σύστημα: Mac OS

Read more