Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Hitachi HL400

Επεξεργαστής: 80C286@6 ή 12 MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Σκληρός δίσκος: 20MB, Λειτουργικό σύστημα: DOS 3,3,

Read more

Casio PB-1000 (MD-100)

Επεξεργαστής: Hitachi HD61700@32MHz, Μνήμη RAM: 8KB, Λειτουργικό σύστημα: BASIC, Βάρος: 0,3 κιλά, Έτος: 1987 Ο

Read more

Toshiba T1200

Επεξεργαστής: Intel 80C86@9,54 MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Σκληρός δίσκος: 20MB, Λειτουργικό σύστημα: MS-DOS 3.3, Οθόνη:

Read more

Commodore Amiga 2000

Επεξεργαστής: Motorola 68000 @7.14 MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Σκληρός δίσκος: 20MB, Λειτουργικό σύστημα: Amiga WorKBench

Read more