Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Sinclair PC 200

Επεξεργαστής: Intel 8086@8 MHz, Μνήμη RAM: 512KB, Λειτουργικό σύστημα: MS-DOS, Έτος: 1988 Ο Sinclair PC

Read more

Commodore Amiga 500 New Art

Επεξεργαστής: 68000@7,09 MHz, Μνήμη RAM: 512KB, Λειτουργικό σύστημα: AmigaOS 1.3, Έτος: 1989 Ο Commodore Amiga

Read more

Sharp MZ-700

Επεξεργαστής: Zilog Z80 A@4 MHz, Μνήμη RAM: 64 KB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M, Έτος: 1982 Ο

Read more

IBM Personal System/2 Model P70 386

Επεξεργαστής: Intel 80386 DX @ 16 ή 20MHz, Μνήμη RAM: 4KB , Λειτουργικό σύστημα: MS-DOS

Read more