Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Hewlett Packard Vectra

 Επεξεργαστής: Intel 80286@8MHz, Μνήμη RAM: 256KB, Σκληρός δίσκος: 20MB ή 40MB, Λειτουργικό σύστημα: MS-DOS 3.10,

Read more

Apple eMac

Επεξεργαστής: PowerPC G4@1GHz, Μνήμη RAM: 1GB, Σκληρός δίσκος: 57GB, Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X 10.3.9,

Read more

Apple Macintosh IIsi

Επεξεργαστής: Motorola 68030@20 MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Σκληρός δίσκος: 40MB ή 80MB,  Λειτουργικό σύστημα: System

Read more

Commodore Amiga 500 Plus

Επεξεργαστής: Motorola MC68000@7.09MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Λειτουργικό σύστημα: AmigaOS 2.04, Έτος: 1991 Ο Commodore Amiga

Read more