Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Hewlett Packard Vectra

 Επεξεργαστής: Intel 80286@8MHz, Μνήμη RAM: 256KB, Σκληρός δίσκος: 20MB ή 40MB, Λειτουργικό σύστημα: MS-DOS 3.10, Έτος: 1986

Ο HP Vectra ήταν ένας υπολογιστής που προοριζόταν για επαγγελματική χρήση και κυκλοφόρησε το 1986 από την Αμερικανική εταιρεία Hewlett Packard. Ήταν το πρώτο μοντέλο της HP που ήταν συμβατός με IBM υπολογιστές. Διέθετε έγχρωμη οθόνης αφής. Το εσωτερικό μέρος της οθόνης μπορούσε να κινηθεί κάθετα ούτως ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης στη θέαση. Η μνήμη RAM του μπορούσε να επεκταθεί έως τα 3,64MB και είχε επτά υποδοχές επέκτασης. Εκτός από τον σκληρό δίσκο, διέθετε και δύο μονάδες δισκέτας, 5,25” και 3,5”. Στο μπροστινό του μέρος είχε μια ειδική κλειδαριά ασφαλείας για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή. Ο Vectra «έτρεχε» επαγγελματικές εφαρμογές και προγράμματα. Στο πίσω μέρος του διέθετε σύγχρονες κυκλικές υποδοχές «mini-din» και δύο θύρες υποδοχής, στις οποίες συνδέονταν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις δύο υποδοχές και στα αντίστοιχα καλώδια υπήρχαν ενδείξεις για τη σωστή σύνδεσή τους. Το σχήμα του ποντικιού του ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστό, όπου στο πάνω μέρος του είχε κυκλική μορφή για να εφάπτεται καλύτερα το χέρι του χρήστη.

 

CPU: Intel 80286@8MHz, RAM: 256KB, Hard disk: 20MB or 40MB, Operating system: MS-DOS 3.10, Year: 1986

The HP Vectra was a computer that was intended for business use and was released in 1986 by the American company, Hewlett Packard. It was the first HP model that was compatible with IBM computers. It had a color touch screen. The inside part of the screen could be moved vertically to make it easier for the user to see. Its RAM could be expanded up to 3.64MB and it had seven expansion slots. In addition to the hard drive, it also had two floppy disks, 5.25 “and 3.5”. On its front side, it had a special security lock which was turned the computer on and off. At the backside, it had modern circular “mini-din” slots and also two ports, to which the mouse and keyboard were connected. The Vectra computer “ran” professional applications and programs. It is worth noting that in these two ports and in the corresponding cables there were indications for their correct connection. The shape of the mouse was very special, where at the top it had a circular shape to better touch the user’s hand.