Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Apple Lisa 2/10

Επεξεργαστής: Motorola 68000@5MHZ, Μνήμη RAM: 1MB, Σκληρός δίσκος: 10MB, Οθόνη: 12”, Λειτουργικό σύστημα: Lisa OS,

Read more

Apple iMac G3

Επεξεργαστής: PowerPC 750 (G3) @ 233 MHz, Μνήμη RAM: 32MB, Σκληρός δίσκος: 4GB, Λειτουργικό σύστημα:

Read more

Apple IIe

Επεξεργαστής: 6502 @ 1.023MHz, Μνήμη RAM: 64KB, Λειτουργικό σύστημα: Apple DOS 3.3, ProDOS, Έτος: 1983

Read more

Amstrad CPC 6128

Επεξεργαστής: Zilog Z80A @ 4MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: AMSDOS, Έτος: 1985 Ο οικιακός

Read more