Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Amstrad CPC 464

Επεξεργαστής: Zilog Z80A @ 4MHz, Μνήμη RAM: 64KB, Λειτουργικό σύστημα: AMSDOS, Έτος: 1984 Ο Amstrad

Read more

Acorn BBC Micro

Επεξεργαστής: MOS 6502A @ 2MHz, Μνήμη RAM: 16ΚB (επεκτάσιμη στα 32ΚΒ), Λειτουργικό σύστημα: BASIC, Έτος:

Read more