Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εκτυπωτής Control Data

Εκτυπωτής ακίδων (dot matrix) της εταιρεία Control Data, Χρονολογία 1988 Ο εκτυπωτής αυτός συνδεόταν σε

Read more

Commodore Pet 2001

Επεξεργαστής: MOS Technology 6502@1 MHz, Μνήμη RAM: 4KB, Λειτουργικό σύστημα: Commodore BASIC 1.0, Οθόνη: 9”,

Read more

Commodore Amiga 500

Επεξεργαστής: Motorola 68000 @ 7.16 MHz, Μνήμη RAM: 512KB, Λειτουργικό σύστημα: AmigaDOS 1.34 «Workbench» GUI,

Read more

Commodore 64

Επεξεργαστής: MOS Technology 6510/8500 @ 1.02MHz, Μνήμη RAM: 64KB, Λειτουργικό Σύστημα: Commodore KERNAL/BASIC 2.0, Γραφικά:

Read more