Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Atari Portfolio

Επεξεργαστής: 80c88 @ 4,9152MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: DIP DOS 2.11, Έτος: 1989 Ο

Read more

Atari 2600

Επεξεργαστής: MOS 6507 @ 1.19MHz, Μνήμη RAM: 128 Bytes, Μνήμη ROM: 4KB, Έτος: 1977 Το

Read more

Atari 1040 STf

Επεξεργαστή: Motorola 68000 @8MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Λειτουργικό σύστημα: TOS & GEM, Έτος: 1986 Το

Read more

Apple Macintosh Powerbook 165

Επεξεργαστής: 68030 @ 33 MHz, Μνήμη RAM: 4 MB, Σκληρός δίσκος: 80 MB, Λειτουργικό σύστημα:

Read more