Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σκληροί Δίσκοι-Hard Disk Drives

Αριστερά: Μονάδα εξωτερικού σκληρού δίσκου της Control Data, Xωρητικότητα: 300MB, Χρονολογία: 1974 Δεξιά: Μονάδα εσωτερικού

Read more

Grundy Newbrain AD Computer

Επεξεργαστής: Zilog Z80 A @ 4 MHz, Πρόσθετος επεξεργαστής: 420MCU, RAM: 32KB, Λειτουργικό σύστημα: BASIC,

Read more

Cromemco System Two

Επεξεργαστής: Zilog Z80 @ 4MHz, Μνήμη RAM: 64KB, Σκληρός δίσκος: 10MB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M Cromemco

Read more

Cromemco System Three

Επεξεργαστής: Zilog Z80 @ 4MHz, Μνήμη RAM: 64KB, Μόναδα δισκέτας: 8”, Λειτουργικό σύστημα: CP/M Cromemco

Read more