Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

eCommerce & Digital Marketing Expo 2019

Συμμετοχή στην μοναδική Έκθεση & Συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη Ελλαδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής συμμετείχε στην εκδήλωση εγκαθιστώντας μια μίνι έκθεση.