Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20191124_191115_1280