Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20191122_221623_1280