Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20191124_191117_1280