Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εκθέσεις

Συμμετοχές του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής με εκθέματά του σε πανελλαδικές εκθέσεις.


Venue Exhibitions