Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιδρύθηκε η εταιρεία IBM (International Business Machines)

Στις 16.06.1911, δημιουργήθηκε μια εταιρεία η οποία στη συνέχεια αποτέλεσε μια από τις «μαμάδες» των υπολογιστών.

Τρεις ακμάζουσες εταιρείες των Η.Π.Α. αποφάσισαν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αυτές οι εταιρείες ήταν: η Tabulating Machine Company, η Computing Scale Company και η International Time Recording Company of America.

Η συγχώνευσή τους είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της Computing Tabulating Recording Company (CTR).

Το 1914, ο Thomas J. Watson έγινε μέλος της εταιρείας ως CEO για τα επόμενα είκοσι χρόνια.

Η νέα –τότε- εταιρεία αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα και το 1924, άλλαξε το όνομα της εταιρείας σε International Business Machines Corporation (IBM).

#recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #museum #technologymuseum #ibm #computerhistory

Πηγή κειμένου

Πηγή εικόνας

Post a comment