Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Intel κυκλοφόρησε τον επεξεργαστή Pentium II

Ο Pentium II ήταν ένας μικροεπεξεργαστής έκτης γενιάς 32-bit τον οποίο κυκλοφόρησε η εταιρεία Intel στις 07.05.1997.

Ήταν σχεδιασμένος κυρίως για προσωπικούς υπολογιστές. Αντικατέστησε τον Pentium, ενώ τον διαδέχθηκε ο Pentium III. Η συχνότητα λειτουργίας ξεκινούσε από τα 233 MHz στις πρώτες εκδόσεις και έφτανε στα 450 MHz στις τελευταίες.

Ο Pentium II ήταν μέλος της οικογένειας επεξεργαστών με τον κωδικό x86 ενώ σχεδιάστηκε βάσει της μικροαρχιτεκτονικής P6. Διέφερε με όλους τους προκατόχους του, στην υποδοχή που τοποθετούνταν σε ειδικό υποδοχέα στη μητρική τύπου (Slot 1).
Η συγκεκριμένη υποδοχή επιλέχτηκε από την Intel και για μερικούς επεξεργαστές Pentium III και Celeron. Το Slot 1 διέθετε ενσωματωμένο ανεμιστηράκι.
Αυτού του είδους το slot επέτρεπε μεγαλύτερες ταχύτητες, όμως δεν απεδείχθη ιδιαιτέρως αξιόπιστη και για αυτό στους μετέπειτα μικροεπεξεργαστές η Intel σταμάτησε να το χρησιμοποιεί.

Η παραγωγή του Pentium II σταμάτησε το 2001.

#recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #museum #technologymuseum #todayintechhistory #intel #pentium #cpu #processor

Πηγή κειμένου

Πηγή εικόνας

Post a comment