Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η IBM παρουσίασε τον υπολογιστή ΙΒΜ 704 και για πρώτη φορά υπήρξε σύνθεση φωνής

Στις 7 Μαΐου 1954, παρουσιάστηκε ο ΙΒΜ 704 ο οποίος ναι, «τραγουδούσε»…!!!

Μεταξύ άλλων καινοτομιών (υπολογισμό πράξεων κινητής υποδιαστολής) σε αυτόν τον υπολογιστή φτιάχτηκε για πρώτη φορά συνθετική μουσική, μέσω του προγράμματος MUSIC.
Οι John Kelly και Carol Lockbaum, επιστήμονες στα Bell Labs, συνέθεσαν για πρώτη φορά ομιλία σε έναν υπολογιστή.

Ακούστε το σχετικό βίντεο με το τραγούδι Daisy Bell.

Γλώσσες προγραμματισμού όπως η FORTRAN και LISP αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στον IBM 704.

Στα πιο τεχνικά: σε σχέση με τους προκατόχους του 701,702, ο IBM Data Processing System 704 διέθετε μνήμη μαγνητικού πυρήνα αντικαθιστώντας τους διακόπτες και τις λυχνίες.

Επίσης, διέθετε και μνήμη μαγνητικών τυμπάνων. Η συνήθης μέθοδος εισαγωγής στο σύστημα ήταν η μαγνητική ταινία, αλλά η είσοδος θα μπορούσε επίσης, να αποκτηθεί και μέσω συστήματος καρτών διάτρησης.
Τα αποτελέσματα εμφανίζονταν σε εκτυπωτή!

#recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #museum #technologymuseum #todayintechhistory #IBM #music #first #mainframes #computers #retrocomputing

 

Πηγή κειμένου

Πηγή εικόνας

Post a comment