Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το Pittsburgh Supercomputer Center ξεκίνησε να υποστηρίζει το δίκτυο NSFNET

Στις 09.06.1986, το Pittsburgh Supercomputer Center ξεκίνησε να υποστηρίξει έναν πρόδρομο του σύγχρονου Διαδικτύου, το δίκτυο NSFNET. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστές της εταιρείας CRAΥ.

Το δίκτυο NSFNET του National Science Foundation (N.S.F.) των Η.Π.Α., το οποίο συνέδεσε πέντε κέντρα υπερυπολογιστών, τα οποία ήταν στα Πανεπιστήμια: Princeton, Pittsburgh, University of California at San Diego, University of Illinois at Urbana-Champaign και στο Cornell University.

Αρχικά, οι συνδέσεις ήταν 56 kbit/s και το 1987 έφθασαν τα 1.5 Mbit/s (T-1). Σύντομα, αναπτύχθηκαν αρκετά περιφερειακά δίκτυα.

Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. εκχώρησε «κομμάτια» του δικτύου ARPANET στο NSFNET.

Το N.S.F. επέτρεψε την εμπορική χρήση του Διαδικτύου για πρώτη φορά το 1991. Το 1995 απενεργοποιήθηκε ο βασικός κόμβος του.

#recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #museum #technologymuseum #todayintechhistory

Πηγή κειμένου

Πηγή εικόνας

Post a comment