Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κυκλοφόρησε το πρώτο εγχειρίδιο χρήσης του λειτουργικού συστήματος UNIX- «Πρόβλημα του έτους 2038»

Γνωρίζετε για το «Πρόβλημα του έτους 2038»;

Απόψε θα πούμε δύο λόγια για αυτό επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 ετών από το δημοσίευση του πρώτου εγχειριδίου για το Unix και θα καταλάβετε γιατί στα συστήματα του εμφανίζεται σαν πρώτη ημερομηνία η 01/01/1970.

Ο «Unix Time» αντιπροσωπεύεται από έναν ακέραιο αριθμό 32-bit που μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός.

 

Εδώ ένα gifaki που μετράει μέχρι το έτος 2038!

 

Το Unix ξεκίνησε να αναπτύσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και εκτενέστερα στις αρχές του 1970, για αυτό η «έναρξη» της Unix Time ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου 1970 τα μεσάνυχτα GMT (ώρα Γκρίνουιτς). Σε αυτήν την ημερομηνία/ώρα δόθηκε η τιμή Unix Time 0, γνωστή και ως «Unix Epoch».

Ένας ακέραιος αριθμός 32 bit μπορεί να αντιπροσωπεύει ακέραιους αριθμούς μεταξύ -2147483648 και 2147483647. Δεδομένου ότι ο Unix Time ξεκινά από το 0, οι αρνητικές τιμές του «πηγαίνουν» πίσω στο χρόνο από την Unix Epoch και οι θετικές τιμές «πηγαίνουν» μπροστά στο χρόνο.
Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος Unix Time εκτείνεται από την τιμή -2147483648 (20:45:52 GMT στις 13 Δεκεμβρίου 1901) έως την τιμή Unix Time των 2147483647 (3:14:07 GMT στις 19 Ιανουαρίου 2038). Αυτές οι ημερομηνίες αντιπροσωπεύουν την αρχή, την προϊστορία και το τέλος του Unix Time.

Το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί σε συστήματα που χρησιμοποιούν ημερομηνίες 32-bit είτε για υπολογισμούς είτε για τη λειτουργία τους.

Λύσεις όπως η παρακάτω δεν θα έδιναν καθολική λύση: Η μετατροπή των ημερολογιακών σημάνσεων σε μη ακεραίους αριθμούς θα επέκτεινε τη διάρκεια ζωής κατά 68 χρόνια στο μέλλον, όμως παράλληλα θα μείωνε τη χρηστικότητά του κατά 68 χρόνια προς το παρελθόν καθιστώντας άχρηστες τις ημερομηνίες πριν την 1η Ιανουαρίου του 1970. Επίσης, η απλή αντικατάσταση των ακεραίων 32-bit με ακεραίους 64-bit θα έχει επιπτώσεις σε συναρτήσεις που περιμένουν τη μορφή της ημερομηνίας σε 32-bit ακέραιο αριθμό.

Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα 64 bit, χρησιμοποιούν ήδη ημερολογιακή σήμανση 64-bit. Η σήμανση αυτή έχει «μετακινήσει» την εμφάνιση του αντίστοιχου προβλήματος κατά περίπου 292 δισεκατομμύρια έτη (στην 4η Δεκεμβρίου του έτους 292.277.026.596), χρόνος που είναι μεγαλύτερος από την εκτιμώμενη ηλικία του σύμπαντος.

Στις 03 Νοεμβρίου του 1971, κυκλοφόρησε το πρώτο εγχειρίδιο χρήσης του λειτουργικού συστήματος UNIX, το οποίο έγραψαν οι πρωταρχικοί προγραμματιστές του, Dennis Ritchie και Ken Thompson.

Περιελάβανε περισσότερες από 60 εντολές. Όπως b (compile B program), boot (reboot system), cat (concatenate files), chdir (change working directory), chmod (change access mode), chown (change owner), cp (copy file), ls (list directory contents), mv (move or rename file), roff (run off text), wc (get word count), who (who is one the system).

 

#recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #museum #technologymuseum #todayintechhistory #unix #unixman #firstrelease #y2038problem #y2038

 

Πηγή κειμένου

Πηγή εικόνας

Post a comment