Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Microsoft κυκλοφόρησε τα Windows 2.0

Με εννέα δισκέτες 5,25” των 360KB μπορούσες:
 
Να έχεις εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας καθώς και να μετακινείς τα παράθυρα των προγραμμάτων και να τα επικαλύπτεις μεταξύ τους.
 
Αναφερόμαστε στα Windows 2.0. Ήταν ένα λειτουργικό περιβάλλον 16-bit το οποίο κυκλοφόρησε η Microsoft στις 9 Δεκεμβρίου 1987.
 
Όπως και η προηγούμενή έκδοσή τους, τα Windows 2.0 χρησιμοποιούσαν ως βάση το λειτουργικό σύστημα MS-DOS.
 
Τα Windows 2.0 εισήγαγαν επίσης πιο εξελιγμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου καθώς και την ορολογία «Ελαχιστοποίηση» (Minimize) και «Μεγιστοποίηση» (Maximize), σε αντίθεση με τα «Iconize» και «Zoom» που ήταν οι αντίστοιχες ονομασίες στα Windows 1.0.
 
Τα Windows 2.0 έχουν σχεδιαστεί για τον επεξεργαστή Intel 286. Όταν κυκλοφορήσει ο επεξεργαστής Intel 386, σύντομα ακολουθούν τα Windows/386 για να επωφεληθούν από τις εκτεταμένες δυνατότητες μνήμης του.
 
Τα Windows/386 ήταν διαθέσιμα ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1987, πριν από την κυκλοφορία των Windows 2.0 τον Δεκέμβριο του 1987. Τα Windows/386 ήταν πολύ πιο προηγμένα από την αντίστοιχη έκδοση Windows/286 που είχε κυκλοφορήσει και εκείνη την ίδια χρονική περίοδο.
 
Τα Windows 2.0 μαζί με τις υπόλοιπες εκδόσεις των 2.xx, τα διαδέχθηκαν τα Windows 2.1 στις 27.05.1988 και μετά τα Windows 3.0 στις 22.05.1990,
 
Τα Windows 2.0 υποστηριζόταν επίσημα από τη Microsoft μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001.
 
 
#recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #museum #technologymuseum #todayintechhistory #microsoft #windows #gui

Πηγή κειμένου

Πηγή εικόνας

Post a comment