Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

[tc_ipn]